asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Stipendium noorele õpetajale

Stipendiumi suurus on 1500 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandidaate võivad esitada üldharidus-, huviala-, kutse- ja kõrgkoolid ning spordiklubid.

Taotlus palume esitada kirjalikult vabas vormis.

KANDIDAADILT EELDATAKSE:
  • töötamist õpetajana (treenerina, õppejõuna, huvialajuhina) Pärnumaal;
  • pedagoogilist staaži kuni viis aastat;
  • vanust kuni 30 aastat;
  • oskust õpilasi innustada, õppetööks positiivset õhkkonda luua ning õpilaste arengut toetada;
  • usaldusväärsust, adekvaatset enesehinnangut ja positiivset eluhoiakut.
TAOTLUSELE LISADA JäRGMISED ISIKUANDMED:
  • kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;
Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2016 Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2015

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu