asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Fondi juhtimine

Henn Vallimäe - juhatuse esimees
Ivar Pinsel - juhatuse liige
Riho Sillaots - juhatuse liige

Juhatuse tööd koordineerib Nõukogu kooseisus: Mati Tiimus (esimees), Kristjan Puusild ja Arvo Villmann.


Noortefondi juhib fondi juhatus ning tegevust kontrollib fondi nõukogu. Fond on aruandekohustuslik Pärnu Rotary klubi ees.

Stipendiumite maksmise aluseks on Noortefondi juhatuse otsused, millised kinnitatakse Pärnu Rotary klubi poolt.


EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu