asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendiumi suurus on 1500 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandideerida võivad kõik üldharidus- ja huvikoolide õpilased ning spordiklubide liikmed

KANDIDEERIMISE EELDUSED:
  • alaline elukoht Pärnumaal;
  • tulemuslik tegelemine kunstiga ja/või muusikaga;
või
  • edukas esinemine vabariiklikel ja/või rahvusvahelistel võistlustel
TAOTLUSES ESITATAKSE :
  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;
  • tõend õppeasutuses õppimise ja õppeedukuse kohta;
  • taotleja majandusliku ja perekondliku seisu lühiiseloomustus;
  • muud taotlust toetavad ja põhjendavad materjalid; s.h. stipendiumi kasutamise eesmärgi kirjeldus;
  • andmed varemsaadud või taotletavate stipendiumite ja/või toetuste kohta.
Stipendiaat on kohustatud kasutama stipendiumi taotletud sihtotstarbel.

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2016 Taotluste esitamise thtaeg 20.04.2015

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu