asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Stipendiumi suurus on 2000 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandideerida võivad kõik noortele suunatud projektid, mis arendavad noorte hariduslikku-, loomingulist-, huvialast- ja sportlikku tegevust Pärnu maakonnas või üle selle.

KANDIDEERIMISE EELDUSED:
  • projekt algatatud Pärnumaal;
  • projekt peab olema laiapõhjaline, kollektiividele või gruppidele suunatud noortepärane algatus.
  • kandideerida võib kõikide, ühiskonna poolt aktsepteeritud teemaprojektidega
TAOTLUSES ESITATAKSE:
  • stipendiumile kandideerija juriidiline nimetus ja reg.nr.;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;
  • projekti põhjalik kirjeldus;
  • muud taotlust toetavad ja põhjendavad materjalid, s.h. stipendiumi kasutamise eesmärgi kirjeldus;
  • andmed varemsaadud või taotletavate stipendiumite ja/või toetuste kohta.
Stipendiaat on kohustatud kasutama stipendiumi taotletud sihtotstarbel.

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2016 Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2015

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu