asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Stipendium andekale noorsportlasele

Stipendiumi suurus on 1000 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandideerida võivad kõik üldharidus- ja huvikoolide õpilased ning spordiklubide liikmed.

KANDIDEERIMISE EELDUSED:
  • alaline elukoht Pärnumaal;
  • edukas esinemine vabariiklikel ja/või rahvusvahelistel võistlustel.
TAOTLUSES ESITATAKSE :
  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;
  • tõend õppeasutuses õppimise ja õppeedukuse kohta;
  • taotleja majandusliku ja perekondliku seisu lühiiseloomustus;
  • muud taotlust toetavad ja põhjendavad materjalid, s.h. stipendiumi kasutamise eesmärgi kirjeldus;
  • andmed varemsaadud või taotletavate stipendiumite ja/või toetuste kohta.
Stipendiaat on kohustatud kasutama stipendiumi taotletud sihtotstarbel.

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2015

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu