asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Eesmärk ja toetamise põhimõtted

Pärnu Rotary Klubi Noortefond on loodud andekate koolilaste õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks, samuti noorte õpetajate töömotivatsiooni tõstmiseks. Noortefondi eesmärgiks on tekitada lastes ja noortes soov oma annete maksimaalseks realiseerimiseks ning luua selleks materiaalsed võimalused.

Noortefond annab välja erinevaid stipendiume, sh laste ja noorte loomingulise ja sportliku tegevuse toetamiseks ning õpinguteks välismaal, samuti väljapaistvate noorte õpetajate töö tunnustamiseks . Fond toetab peamiselt Pärnumaal elavaid noori.

Noortefond eraldab stipendiume vastavalt sinna kogunenud rahalistele vahenditele, milleks on annetused, heategevusüritustest laekuv tulu ja muu tulu. Fondi haldamine toimub heategevuslikus korras, seega jaotatakse stipendiumitena välja kõik fondi kogunenud rahalised vahendid.

SA Pärnu Rotary Noortefond on Vabariigi Valitsuse korraldusega nr. 474-k 01.07.2004 kantud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“, mis tähendab seda, et annetustelt Noortefondi ei tule tasuda täiendavaid makse ning samuti on maksuvabad fondi väljamaksed stipendiaatidele.

Pöördume Teie poole palvega toetada Pärnumaa andekaid noori. Nii loome üheskoos noortele materiaalsed võimalused nende annete maksimaalseks realiseerimiseks.
Toetussumma palume kanda meie arveldusarvele nr. IBAN EE681010220036771018 AS SEB Pank. TÄNAME!

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu